Wat kost het?

Alle ondernemers betalen een jaarlijkse bijdrage, voor eventuele advertenties wordt additioneel betaald. De hoogte van de bijdrage is voor 2015 gesteld op € 125,-

Henk-Jan de Heer krijgt voor daadwerkelijk gemaakt kosten geen vergoeding.

Het eventueel batig saldo zal worden geschonken aan het Bouwfonds van de Gereformeerde Gemeente te Gouda